Om USA

Resmål, nyheter, restips och fakta om USA

Fakta om USA

Information och fakta om landet USA som historia, ekonomi, befolkning, natur, folkmängd, ekonomi, språk, turism etc för barn, vuxna och hela familjen. USA eller Amerikas förenta stater (United States of America) är en federal republik som är indelad i 50 delstater samt ett federalt distrikt. 48 av delstaterna och det federala distriktet, Washington, D.C., ligger i Nordamerika mellan Kanada och Mexiko. Men delstaten Alaska ligger i den nordvästra delen av Nordamerika och delstaten Hawaii är en ögrupp i centrala Stilla havet. USA har också fem befolkade och nio obefolkade territorier i Stilla havet och Västindien. Fakta och bra att veta om USA.

Information om USA

USA har världens största ekonomi, med ett uppskattad BNP år 2013 på $16.7 biljoner. Deras ekonomi gynnas av stora naturresurser och har världens högsta produktivitet. USA står för 39 % av de globala militära utgifterna och är världens främsta ekonomiska och militära makt. Huvudstad är Washington, D.C. och största stad är New York (8,4 milj inv.). Statsskicket är förbundsrepublik. Yta är totalt 9 826 675 km². År 2015 hade USA ungefär 321 493 080 invånare och befolkningstätheten var 32,7 inv./km². Valutan är Amerikansk dollar ($) (USD) och landet ligger i tidszonerna UTC –5 till UTC –10. Högsta berg är Denali, 6 198 m ö.h., största sjö är Övre sjön, 82 400 km² och längsta flod är Missourifloden, 4 130 km. Nationaldag är den 4 juli. Nationalitetsmärke är USA och landskoderna är US, USA, 840. USA är en konstitutionell republik och representativ demokrati och är världens äldst bevarade federation. I det amerikanska federala systemet omfattas medborgarna vanligen av tre nivåer, federala, delstatliga och lokala styren. I nästan alla fall väljs maktens verkställande och lagstiftande företrädare av en majoritetsomröstning av medborgarna efter distrikt. Det finns inget proportionellt valsystem på federal nivå, och det är mycket sällsynt på lägre nivåer. USA har en kapitalistisk blandekonomi som drivs av rika naturtillgångar, en väl utbyggd infrastruktur och hög produktivitet. USA rankas nia i världen i nominell BNP per capita och sexa i BNP per capita i PPP. Landet är den största importören av varor och tredje största exportören även om exporten per capita är relativt låg. År 2008 var det totala amerikanska handelsunderskottet 696 miljarder dollar. Kanada, Kina, Mexiko, Japan och Tyskland är dess största handelspartners. Japan är den största utländska innehavaren av amerikanska statsskuldspapper efter gått om Kina i början av 2010.

USA rankas som världens tredje största land efter total yta (mark och vatten), efter Ryssland och Kanada och strax före Kina. USA:s ekologi är väldigt skiftande: ungefär 17 000 arter av kärlväxter finns i USA och Alaska. USA är hem för mer än 400 olika däggdjur, 750 fågelarter och 500 reptiler och amfibiska arter. Det finns 58 nationalparker i USA och hundratals andra federala skötta parker, skogar och vildmarker. Staten äger 28,8 procent av landets yta. Det mesta av detta är skyddad mark, dock arrenderas en del av detta ut till användning för olje- och gasborrning, gruvdrift, skogsavverkning eller boskapsfarmar. Klippiga bergen vid den västra kanten av Great Plains, sträcker sig från norr till syd genom landet, med en höjd på över 4 300 meter. Längre västerut ligger den torra regionen Great Basin och öknar som Mojave. Sierra Nevada och Kaskadbergen. Med sina 6 194 meter är Alaskas Denali landets högsta topp. Aktiva vulkaner är vanliga i Alexanderarkipelagen och Aleuterna i Alaska, och Hawaii består av vulkanöar. Supervulkanen som ligger under Yellowstone nationalpark i Klippiga bergen är kontinentens största.

Turism i USA

USA har i stort sett alla tänkbara turistattraktioner, allt från vintersport till badorter. Det finns storslagna naturscenerier till fantastiska världsstäder. Kultur- och nöjesutbudet är stort i de större städerna. Antal utländska besökare per år var 69 768 000 år 2013. Turistinkomster i miljoner US dollar var år 2013 214 772. Turistinkomsternas andel av exporten var år 2013 9,4%.

USA’s historia

Området har varit bebott i 15 000 år. Paleoindianer migrerade från Asien till det som nu är det amerikanska fastlandet för cirka 15 000 år sedan. Den europeiska koloniseringen påbörjades under 1500-talet. Landet bildades ur tretton brittiska kolonier vid Atlantkusten. Tvister mellan Storbritannien och dessa kolonier ledde till amerikanska revolutionen. Den 4 juli 1776 utfärdade delegater från de 13 kolonierna enhälligt självständighetsförklaringen. Det påföljande kriget avslutades 1783 med erkännandet av USA:s självständighet från Kungariket Storbritannien. Den nuvarande konstitutionen antogs den 17 september 1787. De första tio författningsändringarna, kollektivt kallat Bill of Rights, ratificerades 1791 och garanterar många grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Under hela 1800-talet inledde USA en kraftig expansion genom Nordamerika. Detta involverade förskjutning av indianstammar, förvärvning av nya territorier och gradvis erkännande av nya delstater. I slutet av 1800-talet utvidgades USA till Stilla havet. Spansk-amerikanska kriget och första världskriget bekräftade landets status som en global militärmakt. USA framkom från andra världskriget som en global supermakt, det första landet med kärnvapen och en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd.

Leif Eriksson var sannolikt den förste europé som landsteg i Nordamerika. Det ska ha skett omkring år 1000. Resan till Nordamerika skildras i Erik Rödes saga och i Grönlänningasagan. I den förstnämnda skildras sjöresan som ett resultat av att Eriksson hamnade ur kurs. I den sistnämnda framställs färden som en förberedd expedition. År 1492 nådde Christofer Columbus från Genua, under kontrakt med den spanska kronan, flera karibiska öar och gjorde den första kontakten med den inhemska befolkningen.

Språk som talas i USA

USA saknar ett officiellt språk på federal nivå. Engelska är det officiella språket i minst 28 delstater. Engelska och hawaiiska är båda officiella språk i delstaten Hawaii. Engelska är språket för amerikanska regeringen och det enda språk som talas i hemmet av 80 procent av amerikanerna från fem års ålder och uppåt. Spanska är det näst mest talade språket. New Mexico förespråkar användning av både engelska och spanska. Louisiana förespråkar användning av både engelska och franska. Kalifornien publicerar spanska versioner av en del statliga dokument. Samoanska och chamorro är erkända av Amerikanska Samoa och Guam. Karoliniska och chamorro är erkända av Nordmarianerna. Spanska är ett officiellt språk i Puerto Rico.

USA’s flagga

USA:s flagga har 13 ränder som representerar de 13 ursprungliga delstaterna och 50 stjärnor som representerar USA:s nuvarande 50 delstater. Flaggans senaste utseende antogs den 4 juli 1960 och har proportionerna 10:19. Flaggan brukar även kallas Stars and Stripes, ungefär Stjärnor och ränder, Old Glory, ungefär gamla ära. eller the Star-Spangled Banner, ungefär det stjärnbeströdda baneret. Det senare namnet har givit upphov till både flaggans svenska smeknamn Stjärnbaneret och USA:s nationalsång. Flaggan fastställdes till sitt huvudmönster under frihetskriget, men har förändrats 26 gånger sedan dess, bland annat för att man lägger till en stjärna för varje ny delstat.

USA flagga

Källa: Wikipedia, Nationalencyklopedin (NE), The World Factbook – CIA